BUEN MIDT

Se mer

BUEN Midt er videreføringen av selskapet Buen stav og laft, opprettet av Asbjørn Buen i 1991 for å produsere moderne reisverkshytter i hele Sør-Norge og frem til Oppdal. Interessen for hytter vokste seg sterk de neste tiårene, og firmaet ekspanderte. I 2002 overtok og videreutviklet Arne Ingvar Moen selskapet på Storkaasa i Midt-Telemark, mellom Bø og Gvarv. Storkaasa huser all aktivitet for BUEN Gruppen AS, BUEN Midt, BUEN Prosjekt og Moen Design AS. Her foregår blant annet salgsarbeid, tegning, prosjektering, logistikk, samt design og produksjon av møbler. Dagens BUEN Gruppen leverer fritidsboliger over store deler av landet.

VÅRE DESTINASJONER